Regionale klachtencommissie Midden-Nederland

De regionale klachtencommissie Midden-Nederland is een onafhankelijke commissie.
Hierdoor is een onafhankelijke klachtbehandeling gewaarborgd.

U kunt bij ons terecht wanneer u in behandeling bent bij GGz Centraal.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht? 

Een klacht kunt u per e-mail bij ons indienen.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

download klachtenformulier
download klachtenreglement Wvggz
download klachtenreglement Jeugdwet en wmo

Regionale klachtencommissie Midden-Nederland
Postbus 3051
3800 DB  Amersfoort
Telefoon  06 83540387
E-mail: a.duimel@ggzcentraal.nl